توقف رقص نیلوفرها روی سراب

توقف رقص نیلوفرها روی سراب

اعلام شد که دیگر از رقص گل های نیلوفر روی سراب کرمانشاه خبری نیست و این دریاچه به طور کامل خشک شده است و این یعنی مرگ نیلوفرها.

20 کشور و 20 شهر برتر توریسم

20 کشور و 20 شهر برتر توریسم

تقاضا برای مقاصد آفتابی و ساحلی بیشترین درخواست را برای امسال داشته که بسیاری از مقاصد در جنوب اروپا عملکرد قوی در این موضوع داشتند.

انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.