ثبت ملی ۳ میراث صنعتی اردبیل

W W W . D I D S H A H R . I R

 

خانه مشروطه

 

به گزارش دیدشهر(didshahr.ir)، معاون میراث فرهنگی استان در حاشیه این همایش تصریح کرد: این آثار شامل خانه مشروطیت مربوط به دوره قاجار، حسینیه حاج عبدالله مربوط به دوره قاجار و پل فیروزآباد مربوط به دوره پهلوی اول است.

کریم لطفی با تاکید به اینکه این آثار با نظر مساعد کارشناسان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، گفت: ثبت ملی آثار موجب صیانت از اثر تاریخی شده و از تخریب آن ممانعت می کند.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل اضافه کرد: انتظار می‌رود بعد از ثبت آثار مالکان نیز در صیانت از آثار تاریخی یاریگر ما باشند.


گردشگری استان اردبیل | اخبار گردشگری| میراث فرهنگی | کریم لطفی


شماره خبر : 11299 - یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 17:26:11
1400 copyright.