پروازهای هوایی ۷۰ الی۹۰ درصد کاهش یافت

W W W . D I D S H A H R . I R

هواپیمای فرودگاه

سخنگوی سازمان هواپیمایی:

۷۰ تا ۹۰ درصد سفرهای هوایی مردم در روزهای گذشته درپی شیوع ویروس کرونا کاهش داشته است.

با توجه به این شرایط هم اکنون برخی از فرودگاه ها و شهرها هیچگونه پروازی ندارند که می‌توان به نوشهر، رامسر و ساری اشاره کرد

در حال حاضر سفرهای هوایی مردم به شهرهای شمالی مانند رشت تا بیش از ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است.


شماره خبر : 13163 - پنج‌شنبه 22 اسفند 1398 ساعت 10:02:45
1400 copyright.