چند درصد از زمین پادگان اردبیل فضای سبز و ابنیه گردشگری شد

W W W . D I D S H A H R . I R

اکبر بهنام جو

 

به گزارش دیدشهر؛ اکبر بهنامجو در جلسه بررسی موضوع انتقال پادگان ارتش با حضور جامعه اسلامی بازار اردبیل اظهارداشت: انتقال این پادگان قدیمی به بیرون شهر ضروری است و وجود ارتش جهت ایجاد امنیت و کمک در بحران‌های احتمالی با استقرار در مکان مناسب‌تر برای استان اردبیل نیاز اساسی است.

وی با بیان اینکه در نقشه قبلی مورد توافق ۱۳ درصد فضای سبز در نظر گرفته شده بود، افزود: به اتفاق رییس شورای شهر و شهردار اردبیل این نقشه رد و با پیگیری‌های فراوان یک نقشه جدید تهیه شد.

استاندار اردبیل تشریح‌کرد: در بحث پادگان یک سری الزامات وجود دارد که بنا به منویات مقام معظم رهبری پادگان‌ها باید از داخل شهر به بیرون انتقال داده شود و حق و حقوق ارتش نیز از محل پادگان محفوظ بماند.

وی با اشاره به اینکه ارتش برای ساخت پادگان جدید ارتش در بیرون شهر باید از منابع این مکان استفاده کند، افزود: برای راه‌اندازی مجدد پادگان پول کلانی لازم است که از محل تراکم این محل تامین می‌شود.

بهنامجو بیان‌کرد: برای تامین زمین مورد نیاز پادگان ارتش جلسات متعددی برگزار شده که خوشبختانه اعتبار لازم از محل سفر رییس‌جمهوری به استان اردبیل برای تملک زمین درنظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر این که استان اردبیل یک استان مرزی است، افزود: وجود پادگان ارتش با تمام قوا به منظور حفظ حریم و امنیت ضرورت دارد و همچنین استقرار این پادگان در استان به اقتصاد منطقه کمک می‌کند.

استاندار اردبیل گفت: با تعریض خیابان‌های اصلی در اطراف این پادگان مردم بیشترین بهره و سود خواهند برد و همچنین استفاده از فضای سبز و مناطق گردشگری نیز برای مردم میسر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد واحدهای تجاری برای در آمدزایی شهرداری در نقشه ثانویه پروژه دیده شده، افزود: ایجاد میدانی همانند نقش جهان اصفهان و حفظ سالن‌های قدیمی به عنوان پایگاه‌های فرهنگی و تاریخی و اشجار بزرگ از اهداف این طرح است.

بهنامجو اضافه‌کرد: ارتش برای احداث واحدهای مسکونی خود باید مشاور جداگانه انتخاب کند تا برای ارایه طرح سه بعدی که در هیچ کجا وجود ندارد اقدام کند و تراکم ساختمان‌ها با سبک معماری خاص مطابق با تراکم منطقه خواهد بود.

در این جلسه اعضای کمیته عمران جامعه اسلامی بازار اردبیل پیشنهادها و راهکارهای خود را در خصوص کاربری جدید پادگان مذکور ارائه کردند.


شماره خبر : 14573 - دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 13:09:04
1400 copyright.