قلعه بوینی یوغون

W W W . D I D S H A H R . I R

بوینی یوغون

 

در این باره بخوانید:

بوینی یوغون؛ قلعه ای رازآلود در استان اردبیل

دژ «بوینی یوغون» که به قلعه آدم خوار مشهور است

اسرار گنجینه های طلسم شده در قلعه بوینی یوغون نیر

 


شماره خبر : 16119 - جمعه 13 تیر 1399 ساعت 02:06:06
1400 copyright.