ویدیو | تصویر هوایی از دریاچه سبلان

W W W . D I D S H A H R . I R

تصویر و تدوین: میلاد چشمه نور

در این مورد بخوانید:

سبلان مقدس ترین کوه استان اردبیل

کوه سبلان محل ظهور و زندگی زرتشت پیامبر

قارتال داشی، پاسبان راه کوه سبلان

پناهگاه ساوالان

دریاچه ای پنهان بر فراز قله سبلان

شابیل؛ مبدا صعود به ساوالان

سبلان؛ معروفترین کوه آتشفشان خاموش ایران


شماره خبر : 17420 - شنبه 8 آبان 1400 ساعت 22:23:18
1400 copyright.