تصمیم خوب برای هتل های استان اردبیل

W W W . D I D S H A H R . I R

هتل

جعفر بذری در جلسه جامعه هتلداران خلخال افزود: این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده و اجرای آن نیز از ابتدای سال ۱۴۰۰ در سطح هتل‌های تا سه ستاره آغاز می‌شود.

وی اظهارداشت: با توجه به شیوع کرونا در کشور و کاهش درآمد هتلداران استان اردبیل از محل پذیرش مسافر و گردشگر در هفت ماه گذشته انتظار از اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل رعایت حال هتلداران در نحوه تعیین مالیات بر درآمد این قشر آسیب‌دیده از کرونا در وضعیت فعلی است.

وی گفت: در راستای ارائه خدمات بهینه به جامعه هتلداران استان اردبیل، این استان به چهار منطقه تقسیم شده و هر کدام از مناطق نماینده‌ای برای حضور در جلسات جامعه هتلداران استان انتخاب شده و مسائل و مشکلات خودر ا از طریق این جلسات حل و فصل می‌کنند.

بذری با بیان اینکه اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف حق دخالت در امور هتل‌ها و مراکر اقامتی گردشگر را ندارند، افزود: پروانه‌های صادره از سوی اتاق اصناف برای واحدهای صنفی مناطق گردشگری بلحاظ مغایرت قانونی باطل خواهد شد.

او اظهارکرد: صدور پروانه فعالیت صنفی از سوی اتاق اصناف تنها برای واحدهای صنفی بوده و اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان به عنوان متولی صدور پروانه فعالیت واحدهای گردشگری و اقامتی در مناطق نمونه گردشگری و خارج از آن می‌باشد.

رییس هیات مدیره جامعه هتلداران استان اردبیل گفت: علاوه بر غیرقانونی بودن فعالیت واحدهای صنفی در بحث ارائه خدمات گردشگری و یا دایر کردن مراکر اقامتی فاقد پروانه فعالیت از گردشگری استان هرگونه پروانه صادره از سوی اتحادیه‌های صنفی اتاق اصناف برای این گونه واحدها باید باطل شود.


شماره خبر : 17699 - دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 14:23:22
1400 copyright.