همکاری بنیاد مسکن اردبیل در طرح‌های گردشگری روستایی

W W W . D I D S H A H R . I R

روستا

 

به گزارش دیدشهر؛ فرهاد سبحانی، مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل در جلسه هماهنگی گردشگری روستایی گفت: استاندار اردبیل برای رونق گردشگری نگاه ویژه ای به این صنعت دارد و مجموعه فعالیت و هدف گذاری های میراث فرهنگی اردبیل ستودنی است.

او افزود: باتوجه به مهاجرت روستاییان، رعایت مولفه های گردشگری در ساخت و سازها روستایی قطعا در توسعه گردشگری و رونق اقتصاد مناطق روستا نشین ما مفید خواهد بود.

مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل گفت: در حالی که طرح های مطالعاتی اکثرا اجرا نمی شود ولی برای تسهیل گر طرح منظومه روستایی که در واقع سند بالادستی طرح های هادی است اعتبار های جداگانه اختصاص داده شده است و در بخش های شاهرود و خمس فعال هستیم.

 

روستا

سبحانی با اشاره به اینکه آماده همکاری بامیراث فرهنگی در طرح های گردشگری روستایی هستیم تصریح کرد: بنیاد مسکن اردبیل در قالب عقد تفاهم نامه هایی آماده همکاری با میراث فرهنگی برای پیشبرد طرح های گردشگری روستایی است.

او اظهار داشت: صداسیما و فضای مجازی در معرفی جاذبه های گردشگری و جذب مسافر کمک بسزایی به رونق گردشگری روستایی می کند.


شماره خبر : 18078 - یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 14:21:01
1400 copyright.