تصاویر برگزیده این هفته

W W W . D I D S H A H R . I R

کاشت زعفران فقر برداشت گندم زلزله تخریب پازل فاضلاب فاضلاب تبلیغات آرایشگاه درمانگاه دندانپزشکی فاضلاب عشایر فاضلاب برداشت گندم کم آبی فقر در روستا برداشت محصول سیب زمینی صادرات سیب زمینی بافت فرسوده زیارت امامزاده عشایر برداشت پنبه کودک کار برداشت پنبه بافت فرسوده کمبود آب بافت فرسوده نانوایی سنتی تنور بافت فرسوده کمبود آب بافت فرسوده بافت فرسوده جاده فقر کارگر فقیر بافت فرسوده زباله


شماره خبر : 1833 - سه‌شنبه 13 آذر 1397 ساعت 13:34:16
1400 copyright.