اشیا تاریخی از موزه نمین برداشته شد

W W W . D I D S H A H R . I R

موزه صارم السلطنه نمین

سرمایه و هویت هر شهر در اقلیم خود باید بماند

حجت الاسلام یوسفی جابجایی اشیا تاریخی از موزه نمین را حتی برای حفظ امنیت و نبود بازدید کننده بی مورد دانست و افزود: مگر در این چند سال شهرستان نمین از لحاظ حفاظت موزه مشکلی داشته است و یا اینکه در این یکسال که با ویروس منحوس کرونا درگیر هستیم اتفاق خاصی افتاده بود که باید این اشیا و آثار باستانی را منتقل میکردند.

وی این عمل را توهین به جامعه افکار عمومی و مردم فهیم  شهرستان نمین قلمداد کرد و عنوان داشت: مسئولان ارشد شهرستان و همچنین مسئولان استانی باید برای چنین موضوع مهمی در جریان میبودند و در حضور شورای فرهنگی شهرستان این موارد مورد تایید مورد قرار میگرفت.

به گزارش ویکلیچ، امام جمعه شهرستان نمین در ادامه و در نماز ظهر در مسجد جامع شهر نمین با مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان نمین نشستی داشته اند که طی آن مقرر گریده ابتدا تمامی اشیا و آثار تاریخی با صورت جلسه رسمی به اطلاع عموم رسانده شود واینکه  بعد از پایان کرونا آثار دوباره به موزه نمین بازگردانده شود.

موزه

 


شماره خبر : 18478 - شنبه 15 آذر 1399 ساعت 03:03:16
1400 copyright.