دریاچه تکله

W W W . D I D S H A H R . I R

دریاچه تکله

 

دریاچه تکله بالاتر از پیست اسکی آلوارس سرعین قرار گرفته و یکی از مسیرهای صعود به قله سبلان محسوب می شود.


گردشگری استان اردبیل | گردشگری سرعین | 


شماره خبر : 18480 - شنبه 15 آذر 1399 ساعت 17:36:53
1400 copyright.