بازگشایی چند خیابان اصلی در منطقه 4 اردبیل

W W W . D I D S H A H R . I R

به گزارش دیدشهر، فضیلت ابراهیمی در گزارشی از عملکرد منطقه ۴ تصریح کرد: حوزه منطقه ۴ به ۷ بلوک تقسیم شده است که در هر کدام کارهای عمرانی و خدماتی در حال اجرا است.

وی گفت: کل منطقه در سال ۹۷حدود 13 هزار و 442 مترمربع جدول گذاری ،103 هزار و 290 مترمربع زیرسازی و همچنین 114 وهزار و 185 مترمربع آسفالت ریزی انجام گرفته است.

جاده-آسفالت

مدیر منطقه ۴ شهرداری اردبیل با اشاره به بازگشایی ۴ خیابان اصلی گفت: خیابان گلمغان، خیابان شهید بخته ، خیابان فنی و حرفه ای و خیابان جهانبانی واقع در میراشرف جز خیابانهای بازگشایی شده توسط شهرداری منطقه 4 است.

 

فضیلت به برداشت روزانه ۶۰ تن زباله و ۲۰ تن مازاد اشاره کرد و گفت: اصلاح هندسی میدان مادر نیز با هدف کاهش ترافیک از دیگر اقدامات این منطقه بوده است.

وی افزود: توسعه فضای سبز نیز در این منطقه 11 هزار و 800 مترمربع بوده است.

فضای سبز

مدیر منطقه ۴ شهرداری اردبیل المان میدان وحدت، پل داروپخش و قرائت خانه پارک گلستان بمساحت ۵۲۰ مترمربع را از دیگر پروه های در حال اجرای این منطقه برشمرد و بیان کرد: تمام اهتمام مجموعه شهرداری اردبیل اتمام این پروژه هاست.

وی همچنین بیان کرد: با توجه به پیش رو بودن فصل زمستان و بارش های احتمالی اکیپ خدمات شهری برای نمک پاشی و برفروبی به حالت آماده باش قرار دارند.


شماره خبر : 2258 - یکشنبه 2 دی 1397 ساعت 11:51:06
1400 copyright.