فیلم میراث فرهنگی اردبیل

W W W . D I D S H A H R . I R

فیلم میراث فرهنگی اردبیل

فیلم بازید وزیر میراث فرهنگی از شهر گیوی که در فضای مجازی منتشر شده بود، یکی از پربازدترین اخبار این هفته شد.

در این فیلم نادر فلاحی به همراه وزیر گردشگری و میراث فرهنگی به شهر گیوی سفر کرده بودند، ضرغامی هموطنان را به خوردن چای ” میوه به” تشویق می کرد.

او در این فیلم می گوید: کسی اگر چای “میوه به” این شهرستان را نخورده باشد، نصف عمرش فنا است.


شماره خبر : 22943 - یکشنبه 30 مرداد 1401 ساعت 19:00:18
1400 copyright.