جاده ماسال به خلخال

W W W . D I D S H A H R . I R

به گزارش دیدشهر، این جاده از دل کوهستان‌های جنگلی می‌گذرد و یکی از زیباترین مسیرهایی است که می‌توان در آن کوهنوردی کرد.

 


شماره خبر : 2599 - چهارشنبه 30 شهریور 1401 ساعت 14:33:11
1400 copyright.