دستگاه های اجرایی با سرمایه گذاران همکاری کنند

W W W . D I D S H A H R . I R

 

حسین پیر موذن

 

به گزارش دیدشهر، رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در جلسه کمیته حمایت قضایی گفت: انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی استان هم سویی و همکاری با فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران است.

وی تاکید کرد: ما در کمیته حمایت قضایی بعضا با پرونده‌هایی روبرو هستیم که ادارات مرتبط بدون اینکه کار به کمیته بکشد می‌توانند مشکل سرمایه گذار را حل کنند، این اتلاف وقت و انرژی موجب دلسردی سرمایه گذاران می‌شود.

حسین پیرموذن در بیست و دومین جلسه کمیته حمایت قضایی، بیان کرد: باید در چنین شرایطی که در جنگ اقتصادی با دنیا به سر می‌بریم متحدتر از همیشه رو به جلو حرکت کنیم‌، تعطیلی هیچ واحد تولیدی بخاطر مشکلات ریز و درشت در چنین شرایطی به نفع کشور و استان اردبیل نیست.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مسئولین باید همراه با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تلاش کنند و در جهت کمک به وضعیت اقتصادی کشور و استان نقش خود را آنطور که انتظار می‌رود ایفا کنند.


شماره خبر : 3028 - چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 11:23:59
1400 copyright.