طبیعت قزل اوزن در کنار جاده سرچم

W W W . D I D S H A H R . I R

قزل اوزن

 

در این باره قزل اوزن بیشتر بدانید:

قزل اوزن؛ طولانی ترین رود آذربایجان


شماره خبر : 3884 - چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 14:08:23
1400 copyright.