قزل اوزن رودخانه‌ای در اعماق قافلانکوه

W W W . D I D S H A H R . I R

به گزارش  دیدشهر؛ رودخانه قزل اوزن با ۶۶۰ کیلومتر طول که از کوه های چهل چشمه دیواندره کردستان سرچشمه گرفته پس از گذر از استان زنجان از ارتفاعات قافلانکوه وارد منطقه شهرستان کوثر اردبیل می شود.

این رودخانه با گردش به سمت شرق در منطقه طارم علیا (آب‌بر) دوباره وارد خاک استان زنجان و شهرستان طارم می‌شود سپس در شهرستان طارم دهستان گیلوان از استان زنجان خارج شده و با دریافت شاخه شاهرود در شهر منجیل، با نام سفید رود به سمت شمال جریان یافته و به دریای خزر می‌ریزد.

در این باره بخوانید:

قزل اوزن؛ طولانی ترین رود آذربایجان

ردپای انسانهای اولیه در حاشیه رودخانه «قزل اوزن» خلخال

رودخانه قزل اوزن به روایت تصویر

کشف قدیمی‌ترین دست ساخته بشر در «قزل اوزن»

قزل اوزن

قزل اوزن

قزل اوزن

قزل اوزن

قزل اوزن

قزل اوزن

قزل اوزون


گردشگری استان اردبیل | گردشگری کوثر 


شماره خبر : 4043 - دوشنبه 4 اسفند 1399 ساعت 20:14:57
1400 copyright.