شیروان دره سی مملو از تالاب های زیبای

W W W . D I D S H A H R . I R

در این باره بخوانید:

دره ای مملو از آبشارهای گوناگون در مشگین شهر

شیروان دره ای مملو از تالاب های بی نظیر در دیار مشگین شهر

شیروان، دره ای که محل نبرد ایرانیان و رومیان بوده است

 

جیران گلی

شیروان دره سی

شیروان دره سی

  آت گولی تالابی که شیهه های اسب از آن شنیده می شود

شیروان دره سی

آت گولی

آت گولی

آت گولی

آت گولی

آت گولی

آت گولی

جیران گلی

جیران گلی

جیران گلی

 


گردشگری مشگین شهر | مناطق طبیعی مشگین شهر


شماره خبر : 7482 - یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 14:00:28
1400 copyright.