طرز تهیه سوتی پلو اردبیل

طرز تهیه سوتی پلو اردبیل

اگر لیست غذاهای محلی اردبیل را دیده باشید یا اهل آذربایجان و اطراف آن باشید حتما سوتی پلو اردبیل را می شناسید.

رسم چهارشنبه سوری  (آخیر چرشنبه)

رسم چهارشنبه سوری (آخیر چرشنبه)

نوروز از چهارشنبه سوری و با رفتن، پاکیزه کردن و خانه تکانی دل های آدمی و کاشانه آنان آغاز می شود و به چهاردهم فروردین پایان می یابد.
انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.