https://didshahr.ir/344

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اردبیل با تاکید بر نقش موثر و بدیع سازمان های مردم نهاد در مدیریت شهری گفت: شهرداری اردبیل یک نهاد عمومی و مردمی بوده ودر ارتباط با سازمان مردم نهاد پیشرو بوده است که اجرای موفقی در این زمینه درکارنامه خود دارد.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اردبیل گفت: شهرداری اردبیل به دنبال فراهم کردن بسترهای مناسب بمنظور گسترش همکاری با سازمان های مردم نهاد است.

به گزارش دید شهر، مجتبی لاله با تاکید بر نقش موثر و بدیع سازمان های مردم نهاد در مدیریت شهری گفت: در دهه های اخیر و افزایش جمیعت و تغییرات در بافت فرهنگی شهر، پیدایش و فعالیت سازمان های مردم نهاد در ایجاد تعاملات اجتماعی جدید نقش اساسی داشته و سبب افزایش ارتباط مردمی با نهادهای خدماتی و دولتی شده است.

وی گفت: در تلاش هستیم با فراهم کردن بسترهای مناسب برای مشارکت مردم در مدیریت شهری این فعالیت ها را گسترش دهیم که اولویت اصلی نیز حضور سمن ها، جوانان و بانوان در این تعامل خواهد بود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اردبیل در ادامه افزود: از تمامی طرح های سازمان های مردم نهاد در زمینه موضوعات شهری استقبال می کنیم و با حمایت از این سازمان ها طرح های مناسب ارایه شده را تا مرحله اجرا پیش خواهیم بود.

لاله بیان کرد: شهرداری اردبیل پیشرو در ارتباط با سازمان های مردم نهاد است و اجرای برنامه موفق با این سازمان ها و جوانان از جمله نکات مثبت کارنامه شهرداری است.

مدیر ارتباطات شهرداری اردبیل ادامه داد: مشارکت و همکاری سمن ها و جوانهای شهر در اجرای طرح های متعدد فرهنگی و اجتماعی در شهر ارزشمند و قابل تقدیر است و همواره این مشارکت ها گسترش خواهد یافت.

وی همچنین با بیان اینکه نقش سازمانهای مردم نهاد در فرهنگسازی بسیار حائز اهمیت است افزود: شهرداری اردبیل یک نهاد عمومی و مردمی بوده و ضروری است سمن ها بعنوان نماینده شهروندان در اجرای طرح ها یاریگر شهردار باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.