https://didshahr.ir/9146

اصطلاحات پرکاربرد و مهم کشورهای اروپایی می تواند کمک خوبی برای ما در سفرهایمان باشد تا بتوانیم ارتباط بهتری با مردم آن منطقه برقرار کنیم.

 

آلمان

 

اصطلاحات آلمانی رایج در سفر که دانستنشان برای شما لازم است.

به گزارش دیدشهر(didshahr.ir)، آلمانی ها بسیار به زبان کشور خود وفادار هستند و دوست دارند با توجه به این که زبانشان از زبان های قدیمی دنیا به حساب می آید.

مسافرین و توریست هایی که به کشورشان سفر می کنند، به زبان آلمانی و مادریشان تا جایی که می توانند با آنها رتباط بگیرند و در این صورت ارتباط بهتری با شما برقرار می کنند.

سفرهای ما به خارج از کشور دلایل مختلفی دارد اما یکی از دلایل سفر کردن ما به کشورهای خارجی، جدا از تفریح، سیاحت، تجارت یا هر دلیل دیگری، آشنایی با زبان آن کشور، فرهنگ و رسوم و دیدنی های آن کشور است.

درادامه اصطلاحاتی که بسیار در سفر به آلمان یا کشورهای آلمانی زبان کاربردی است را با هم مرور کنیم.

صبح به خیر: guten morgen گوتن مرگن

روز به خیر: guten tag گوتن تاگ

عصر یه خیر: guten abend گوتن آبنت

اسم شما چیست؟ :wie hiben sie? وی هیزن زی؟

سلام: gruB gott گفوس گات

ببخشید: entschuldigen sie bitte انشوی دیگن زی بته

قابلی ندارد: gren geschehen گین گشین

خواهش می کنم: keine ursache کاینو ازاخه

سرتان شلوغ است؟ : haben sie viel zu tun? هابن زی فی یل زو تون؟

آیا با این محل آشنایی دارید؟ : wissen sie hier beschid? ویزن زی هی یه بشاشیت؟

نه:nein ناین

متاسفم: es tut mir leid اس توت مه لایت

اسم من …. است: ich heisse… ایش هایسه

اجازه می دهید خودم را معرفی کنم؟darf ich mich vorstellen? : داف ایش میش فشتن؟

بله:ja یا

متشکرم: danke دانکه

لطفا:bitte بیته

خوبم. ممنون es geht mir gut, danke : اس گیت می گوت، دانکه

می دانم: ich wieb had ایش وایز

شما با این مشکلی ندارید؟ :ist das ihnen recht? است دس اینن قشت؟

حال شما چطور است؟ (غیر رسمی) :wie gehts? وی گیت؟

دلم برایت تنگ شده است: du hast mir so gefehlt دو هست میر زو گفیت

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟ : sprechen sie English? اشپخشن زی انگلش؟

حال شما چطور است؟ (رسمی) : wie geht es ihnen? وی گیت اس اینن؟

از این بابت خوشحالم: das laB ich mir gefallen داس لاس ایش میر گوفالن

دلشان برایت خیلی تنگ شده است:sie haben mir so gefehlt زی هبن میر زو گفیت

تا بعد:Bis sparter به اشپتا

خیلی متشکرم: Danke schon دانکه شون

موفق باشید: viel gluck فی یل گلوک

فوق العاده است: Wunderbar ووندب

از ملاقات شما خوش وقتم: Ich bin froh, sie kennenzulernen ایچ بین فخو، کنن سولن

اینجا را خانه ی خودتان بدانید: Fuhlen sie sich wie zu hause فون زیزیش ویتزه هاوزه

دقیقا البته: Freilich فقایلیش

عافیت باشد: Gesundheit گزون تایت

تبریک: Glückwunsch گلوک وونچ

خوش آمدید: Willkommen ویلکام

حالا متوجه می شوم: Jetzt verstehe ich یتز گیت میه آن لیشت آوف

خدرا شکر: Heather Zucker گات زی دانک

خیلی جالب است: Es ist sehr interessant اس ایزت اینترستانت

از شنیدنش خوشحالم: Ich bin froh, das zu hören ایش بین فقاه، داز زو هوقن

من فقط چند جمله زبان آلمانی می دانم: ne nur wenige Sätze in deutscher Sprache نه نوئه وینخ ساتز این داچر اسپقشه

می می خواهم غذا بخورم: Ich möchte essen ایش مشته اسن

من آب می خواهم: Ich will Wasser ایش ویل واسا

متوجه می شوید؟ : ? Du findest es heraus دو فیندست اس هیقاوس؟

دوباره بگویید. لطفا تکرار کنید: wiederholen Sie ویدا هوئن زی

لطفا بنشینید: Bitte setz dich hin بیته ستز دیش هوئن

من می خواهم غذا بخورم: Ich möchte essen ایش مشه اسن

خوش باشید: Sei gut زی گوت

من گم شده ام: ich bin verloren ایش بین فلاوفن

شما پاداش نقدی خواهید گرفت: Sie erhalten einen Geldbonus زی اهقاتن آین گلد گیبن

راحت باشید: Sie begum زی بکقیم

چه خبر است؟ : Was ist los? وس اس لس؟

پیروز باشید:Alles Gute آلس گوته

شب به خیر: Gute Nacht گوت ناخت

ببخشید دستشویی کجاست؟:?Entschuldigung, wo ist die Toilette ایتشالدیقن، وو ایز دی توئیلته؟

لطفا از خودتان پذیرایی کنید: Bitte geben Sie selbst an بیته بدیتن زی زیش

آدرس شما چیست؟:? Wie ist deine Adresse وی ایست دیقن آدرس؟

چپ: Links لینکس

راست: Rechts قشتس

ببخشید: Entschuldigung فرتزاینگ

امیدوارم: Ich hoffe ایش هاوف

ممکن است آن را تکرار کنید؟: Kannst du es wiederholen کنتن زی دس بیته ویدا هوئن؟

به شما اطلاع خواهم داد: Ich werde Sie informieren ایچ ورده زی اینفورمرن

کجاست؟:Wo ist es? وو ایزت از؟

من به کمی راهنمایی نیاز دارم: Ich brauche eine kleine Anleitung ایش براوخه ایش کلاین آنلیتونگ

می توانید به من کمک کنید؟:? Kannst du mir helfen کانن زی می یر هه فن؟

از غذا لذت ببرید: Essen genießen اسن گینیفن

روز خوبی داشته باشید: schönen Tag noch شون تگ ناخ

خداحافظ (رسمی): AufWiederesehen آوف ویدرزن

خداحافظ (غیر رسمی): Tschuss چوس


گردشگری جهان | سفر به آلمان|اصطلاحات 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.