گردشگری در فصل مدرسه

گردشگری در فصل مدرسه

با شروع مدرسه فصل سفر هم تمام می‌شود اما گردشگری و گردشگربودن هیچ وقت تمام نمی‌شود.

آمار گردشگری ایران

آمار گردشگری ایران

از کل سفرهای گردشگری در ایران طی سال ۲۰۲۲ میلادی، ۹۷.۹ درصد با هدف تفریح انجام شده و ۲.۱ درصد سفرها نیز تجاری بوده است.

انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.