اردبیل شهر مهاجر پذیر استان

شهردار اردبیل با اشاره به مهاجرپذیر بودن شهر اردبیل گفت: با افزایش مهاجرت‌ها حضور در حواشی شهر و سکونتگاه‌های غیررسمی جدی‌تر می‌شودو ما باید از گسترش بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی پیشگیری کنیم.

بافت فرسوده 10درصدی مساحت شهری را شامل می شود

مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری اردبیل با اشاره به شامل شدن 10 درصدی شهر از بافت فرسوده گفت: این بافت ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد چون بیشتر سطح شهری را دربر گرفته است.

طرح بازآفرینی بافت فرسوده در خلخال اجرا می شود

معاون فرمانداری خلخال با اشاره به عملیاتی شدن طرح بازآفرینی پایدار شهری و ساماندهی گفت: این طرح با هدف کاهش آسیب های اجتماعی از سوی شهرداری با همکاری دستگاه های اجرایی عضو این ستاد اجرایی و عملیاتی می شود.

بافت فرسوده خطری که در کمین شهروندان است

به نظر کارشناسان بافت فرسوده وضعيتي است كه بنا به قدمت ساختمان ها به وجود آمده است وبا گسترش فرسودگي، زمينه نبود انطباق كالبد و فضاي فرسوده برای سـاكنان فراهم مي آیدكه موجب مهاجرت سـاكنان می شود و با بالارفتن آسيب پذيري بافت فرســوده بر مشکل تامین ایمنی شهروندان افزوده می شود.

انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.