دستگاه های اجرایی با سرمایه گذاران همکاری کنند

حسین پیرموذن با تاکید برحمایت دستگاه های اجرایی با سرمایه گذاران گفت: در این شرایط اقتصادی بهتر است با همکاری و تلاش هم متحدتر به پیشرفت بیاندیشیم و باعث تعطیلی واحد های تولیدی نشویم.

تولید و اشتغال اولویت اساسی مدیران قضائی

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل گفت: تولید و اشتغال اولویت اساسی مدیران قضائی است که هیچ گاه اجازه نمی‌دهند تا واحدهای صنعتی و تولیدی استان دچار خلل و مشکل شوند و در تلاش هستند تا با تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کنند.

رفع مشکل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی تا 6ماه آینده

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اردبیل گفت: به غیر از یک واحد تولیدی که آن هم مشکلاتی را در ترکیب هیئت مدیره دارند بقیه واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه تا 6 ماه آینده هیچ مشکلی نخواهند داشت.

بانک‌ها و مدیران همقدم با تولیدکنندگان باشند

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل با تاکید بر همقدم وهمراه شدن بانکها ومدیران دستگاه های اجرایی با تولید کنندگان گفت: درشرایط سخت اقتصادی این همراهی میتواند بخشی از دغدغه تولید کنندگان را در تامین مواد اولیه و سرپا نگهداشتن کارخانجات و واحدهای تولیدی کمک کند.

انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.