صادرات منسجم مهمترین عامل ایجاد اشتغال جامعه مهندسی

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: صادرات منسجم خدمات مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت و اجرا در رشته های ساختمانی و تاسیساتی در کشورهای دوست و همسایه را مهمترین عامل ایجاد اشتغال جامعه مهندسی ست.

حمایت نظام مهندسی از کارخانه های تولیدی مصالح

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با اشاره به حمایت این سازمان از کارخانه های تولیدی مصالح گفت: نظام مهندسی به دنبال ارتقاء سطح کیفی و کمی تولیدات فنی و مهندسی استان بوده و در این راستا از کارخانه های تولیدی مصالح نوین، سبک و استاندارد حمایت می کند.

تبریك شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل به رئیس سازمان نظام مهندسی

شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل پس از انتخاب دکتر فرید صالحی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی پیام تبریک صادر کردند.

تاکید بر تفاهم، همدلی و انسجام در فعالیتها

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با تاکید بر گزینه تفاهم، همدلی و انسجام در فعالیتها گفت: سعی خواهیم کرد به دور از هرگونه حاشیه و تنش در تعامل با سایر نهادها به ارتقای جایگاه مهندسان کمک کنیم.
انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.