گلایه رئیس هیات مدیره آبدرمانی استان اردبیل از قیمت حامل‌های انرژی

رئیس هیات مدیره آبدرمانی استان اردبیل گفت: افزایش اخیر قیمت حامل‌های انرژی بویژه گاز و برق تاثیر سوء بر صنعت گردشگری خواهد داشت.

آبدرمانی های صوری در سرعین

رضا آستانی می گوید: عده ای در سالیان اخیر با ایجاد آبگرم های صوری با استفاده از آب شهری ضمن بازی با آبروی استان موجبات نارضایتی مسافران از این بخش شده اند که باید جلوی این کارها گرفته شود.

آبگرم‌های سرعین بازگشایی شدند

 با اعلام وضعیت رنگ زرد برای سرعین تمامی آبگرم های سرعین بازگشایی شدند.

خطری که بیشتر از کرونا سرعین را تهدید می کند

 احتمال انحراف چشمه اصلی آب گرم سرعین

آبدرمانی های استان اردبیل آماده ارائه خدمات هستند

رئیس هیئت مدیره جامعه آبدرمانی های استان اردبیل گفت: با اقدامات مبنی بر ضدعفونی آبهای گرم مطابق با پروتکل های بهداشتی از آمادگی لازم برای بازگشایی آبدرمانی های اردبیل بعد از صدور مجوز از سوی دولت برخوردار هستیم.

انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.