حمایت از سرمایه گذاران برای استفاده از ظرفیت های گردشگری

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: برای استفاده از ظرفیت های گردشگری استان باید از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه های مختلف حمایت کنیم.

افزایش ۲۱ درصدی سهم درآمد عمومی استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی سهم درآمد عمومی استان گفت: سهم درآمد عمومی استان اردبیل در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد و در هشت ماهه امسال درآمد عمومی استان اردبیل از مرز ۲۵۵ میلیارد تومان گذشته است.

اردبیل اقتصاد رو به رشدی دارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان اردبیل با اشاره به اقتصاد رو به رشد و مناسب‌اردبیل نسبت به سایر استان ها گفت: باید به توسعه سرمایه‌گذاری در استان اهمیت ویژه‌ای داده شود تا بتوانیم توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف را به سطح قابل قبول برسانیم.

اردبیل از بین31 استان در کسب وکارجایگاه هفدهم را کسب کرد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: طبق آمار انتشار شده توسط اتاق بازرگانی ایران از پایش محیط کسب وکار در تابستان بر اساس 70 مولفه پیمایشی و آماری، استان اردبیل در جایگاه 17 در بین 31 استان کشور قرار گرفته است.

انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.