هویت های محلی و تعامل سازنده آن با هویت ملی

انسان امروزین تحت تاثیر تحولات و دگرگونی‌های فرهنگی-اجتماعی درون و برون جامعه ایی، هویت‌های متعددی را کسب نموده است و برخلاف گذشته به موجودی چندساحتی با ابعاد و جنبه‌های قومی، فرهنگی، ملی، مذهبی و… تبدیل شده است.

شکل گیری هویت زنان در پرتو تمایلات مصرف گرایانه

همسران و دختران وسیلۀ به‌رخ‌کشیدن ثروت مردان می‌شوند؛ درواقع، آنها مصرف‌کنندگان نیابتی مردان‌اند و همین امر می تواند به مرور زمام هویت آنان را تغییر دهد.

اهمیت حفظ آثار باستانی بر فرهنگ و هویت مردم

چگونگی حفظ هویت تاریخی در شهرهای مدرن یا شهرهای در حال پیشرفت، دغدغه‌ای است که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود دارد.

ارتقای کیفی سیمای شهرها فقط توجه به آینده ساخت‌وسازها نیست

دستیابی به چشم انداز شهرهای زنده، امن، پایدار و سالم و به طور کلی افزایش توجه به بُعد انسانی شهرسازی و نیز هویت به عنوان مؤلفه ای قابل توجه در سیمای شهر، بیانگر تقاضای روشن و قوی برای کیفیت شهری بهتر است.

انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.