کاروانسراهای دوره صفوی در استان اردبیل

کاروانسرای سنگی صائین در نیر، شاه عباسی شورگل در بیله سوار، عباسی نقدی کندی و قانلی بولاغ در مشگین شهر از جمله کاروانسراهای دوره صفوی در استان اردبیل است.

21 اسفند، روز تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی

21 اسفندماه روز تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی، اعلام شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی ایران

صفی الدین اردبیلی؛ عارفی سیاستمدار

شیخ صفی از عارفان نامی عهد اولجایتو و پسرش، ابوسعید بهادرخان ایلخانی، بود که با مریدان خود در آن ایام در کلخوران در اطراف مقبره پدر خود می زیست.

شاه اسماعیل نوجوان ۱۳ ساله که سرنوشت ایران را رقم زد

زندگی شاه اسماعیل صفوی که از او به عنوان موثرترین شاه صفوی در انسجام‌ بخشی سیاسی و دینی کشور یاد می‌شود، از طفولیت با فراز و نشیب‌هایی کمتر گفته شده مواجه است تا جایی که قبل از اعلام سلطنت، اسارت و گریز از دشمنان را تجربه کرد.

شیخ حیدر و داستان تشکیل لشکر سرخ سران یا قزلباشان

سلطان حیدر یا همان شیخ حیدر تغییر عمده ای در اندیشه بازماندگان شیخ صفی ایجاد کرد و آن تمایل مفرط به طرف تشیع است.

انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.