https://didshahr.ir/1102

به نظر کارشناسان بافت فرسوده وضعيتي است كه بنا به قدمت ساختمان ها به وجود آمده است وبا گسترش فرسودگي، زمينه نبود انطباق كالبد و فضاي فرسوده برای سـاكنان فراهم مي آیدكه موجب مهاجرت سـاكنان می شود و با بالارفتن آسيب پذيري بافت فرســوده بر مشکل تامین ایمنی شهروندان افزوده می شود.

به گزارش دیدشهر، امروزه مديريت شهري با چالش ها و مشكلات فراواني در مسير توسعه همه جانبه شهرها و ايمن ســازي محيط شــهر برای رفاه و آسايش شهروندان رو به روست.

اگر چه پيدايش مفهوم بافت هاي فرســوده و سكونت متراكم بخش اعظمي از جمعيت شــهرها در اين مناطق، چند ســالي اســت كه به عنــوان يك موضــوع اصلي مدنظر برنامه ريزان شهري قرار گرفته است، ولي واقعيت اين است كه اين پديده معضلي جدي اســت كه در مقابل چشــم همگان قرار دارد و به آن توجه کمتری شده است. آسیب شناسی از مسائل اقتصادی، اجتماعی و حقوقی این مناطق نشان می دهد که توجه به این بافت ها در سطح شهر باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

بافت فرسوده بخشــي ثابت از برنامه هاي توســعه شــهري است

به نظر کارشناسان بافت فرسوده وضعيتي است كه بنا به نوع مصالح و اســتحكام بناها و قدمت ساختمان ها به وجود آمده است و باید به عنوان بخشــي ثابت از برنامه هاي توســعه شــهري و اولويت اول در نوسازي و بهسازي مناطق شــهري و روســتايي قرار گیرد.

شهر اردبیل با توجه به تاریخی و باستانی بودن، بافت فرسوده قابل توجهی دارد که برای سهولت زندگی شهری و بهسازی آن نیازمند ساماندهی است.

حفظ معماری و اصالت بافتهای فرسوده از موارد مورد تاکید است

حمید لطف الهیان، شهردار اردبیل با بیان اینکه حفظ معماری و اصالت این مناطق از جمله موارد مورد تاکید است، در این خصوص اظهار کرد: شهرداری تلاش می کند علاوه بر حفظ بافت و معماری این مناطق،هویت و فرهنگ این مناطق با ساکنان آن حفظ شود و ساکنان بافت فرسوده راغب به ادامه سکونت در این منطقه باشند چرا که هویت این منطقه به ساکنان آنها است.

بافت فرسوده

استان اردبیل دارای یک هزار هکتار بافت فرسوده است

مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل با اعلام این آمار از بافت فرسوده در استان، در خصوص وضعیت این بافت ها اظهار کرد: اقدامات انجام شده تا به اکنون کافی نبوده است و همچنان نیازمند تمهیداتی برای بهسازی این بافت ها هستیم.

وی با اشاره به وجود 812 هکتار سکونتگاه غیر رسمی در اردبیل و نیاز به ساماندهی این مناطق، تصریح کرد: هم اکنون ناهمگونی و نبود مشارکت بین نهادهای مختلف در استان به چشم می خورد که باید با فراهم کردن شرایط از جمله افزایش همکاری با شهرداری ها نسبت به بهسازی بافت های ناکارآمد اقدام شود.

تامین مالی پروژه از موانع اصلی احیای بافت های فرسوده است

یکی از موانع اصلی احیای این بافت ها، نحوه تامین مالی این پروژه ها است و این فرایند بدون مشارکت مردم غیرممکن و یا بسیار دشوار است.

به گفته مدیر عامل سازمان نوسازی بافت فرسوده شهرداری اردبیل، این شهر دارای 957 هکتار بافت فرسوده و 94 هکتار بافت تاریخی است که حدود 15 درصد مساحت شهر را شامل می شود.

وی در خصوص مساحت بیش از میانگین کشوری بافت فرسوده اردبیل گفت: علاوه بر تاریخی بودن شهر اردبیل، الحاق تدریجی روستاهای اطراف مانند کلخوارن و نیار به شهر اردبیل و قرار گرفتن این مناطق در زمره بافت فرسوده، مساحت بافت فرسوده اردبیل را افزایش داده است.

احیا و بازسازي بافت فرسوده شهر به این دلیل حائز اهمیت است که جداي از آنکه براي جلوگیري از گسترش تبعات منفی بافت های فرسوده به سایر مناطق شهري ضروري است، می تواند موجب دستاورد هاي جذاب و بی بدیل براي شهر، شهروندان و مدیریت شهري باشد. معماری با ارزش باقی مانده از دوران گذشته در اردبیل در بسیاری از محلات آن می تواند به یک ظرفیت ویژه برای جذب گردشگران باشد.

بافت فرسوده

اهمیت مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده

مدیر عامل سازمان نوسازی بافت فرسوده شهرداری اردبیل در خصوص مزایای مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده اظهار کرد: شهروندان مطلع و درگیر در امورات محله، شهروندان متخصصی می شوند که از نظر فنی، وضعیت های بحرانی و مساله ساز را درک می کنند و به دنبال راه حل های کل نگر و فراگیر هستند در نتیجه در اجرای برنامه ها نه تنها ممانعتی به عمل نمی آورند بلکه همکاری های موثری نیز انجام می دهند.

جلب مشارکت شهروندان علاوه بر آگاه سازی نیازمند ارائه مشوق هایی است تا صاحبان بافت فرسوده را به نوسازی ترغیب کند.

وی در مورد ارائه مشوق اعلام کرد: در حال حاضر مشوق هایی برای نوسازی بافت فرسوده مانند تخفیف در صدور پروانه و افزایش طبقه در نظر گرفته ایم اما در مورد ارائه تسهیلات بانکی اداره راه و شهرسازی اقدام می کند.

اختصاص 90میلیارد ریال به باز آفرینی بافت های فرسوده

رییس ستاد بازآفرینی شهری استان اردبیل از اعطای تسهیلات به ساکنان واقع شده در بافت‌ های فرسوده استان خبرداد وگفت: صاحبان می توانند با بهره ‌گیری از تسهیلات نسبت به نوسازی و مقاوم‌ سازی واحدهای مسکونی خود اقدام کنند.
وی همچنین اظهار داشت: مبلغ این تسهیلات برای هر واحد مسکونی 400 میلیون ریال است و علاوه برآن 150 میلیون ریال به عنوان ودیعه مسکن در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

روحی به اختصاص 90 میلیارد ریال برای بازآفرینی و بهسازی محله های ناکارآمد شهری در استان اشاره کرد و افزود: پارسال از تعداد 2 هزار و 500 محله ناکارآمد شناسایی شده در کشور ، 60 محله در استان اردبیل شناسایی شده بود و امسال نیز 17محله دیگر شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه از 17 محله شناسایی شده سه محله در شهرستان مشگین شهر واقع شده از جذب نشدن بموقع اعتبارات تخصیصی توسط شهرداری و دیگر ادارات مرتبط انتقاد کرد.

21 درصد از شهر پارس ‌آباد شامل 249 هکتار ، یک درصد از شهر خلخال شامل 83 هکتار و هشت درصد از شهر مشگین‌ شهر شامل 95 هکتار در بافت فرسوده قرار دارند.

به نظر کارشناسان این حوزه اولين و مهمترين مشكل نوسازی بافت فرسوده نبود متولي خاص و اعتبارات مشخص و پايدار براي برنامه ريزي هاي دقيق و اصولي در مهار اين وضعيت و نوســازي و بهسازي بافت هاي فرسوده اســت چون در حالي كه شهرداري ها متولي اصلي اجراي طرح هاي توســعه شــهري و مديريت ساخت و ساز در شــهرها هستند، اما اعتبارات عمومي و كمك هاي دولت در چارچوب مديريت دولتي هزينه مي شــود و اين دوگانگي و چند گانگي در جذب و هدايت اعتبارات و ســاماندهي طرح هاي نوســازي و بهســازي، باعث می شود كه حتي در مواردي هم كه مشــكل اعتبــاري و مالي وجود نداشته است، اين برنامه ها اثرگذاري كافي نداشته باشد و نتوانند به اهداف پيش بيني شده دســت يابند.

تشکیل شهرداری مستقل بافت فرسوده در اردبیل

مدیر عامل سازمان نوسازی بافت فرسوده شهرداری اردبیل از یک ایده خوب در شهرداری اردبیل سخن گفت که از سوی «حمید لطف اللهیان» شهردار اردبیل مطرح شده است و آن تشکیل شهرداری مستقل بافت فرسوده در اردبیل است.

این مدیر تصریح کرد: در صورت تشکیل شهرداری بافت فرسوده اقدامات گسترده تر و منسجم تر در این حوزه می تواند انجام شود و این شهرداری همان اقدامات و خدمات شهرداری را در معیار کوچکتر انجام خواهد داد.

وی به شهروندان اردبیلی که ملکی بالای 500 متر مربع دارند و با مشکل وراثتی مواجه هستند پیشنهاد داد با مراجعه به این سازمان و انجام مشاوره این ملک را به طرح های مشارکتی بسپارند.

 

بافت فرسوده

احیای بافت فرسوده با عنوان حفظ میراث و معماری فرهنگی

سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز می تواند در احیای بافت فرسوده مشارکت مثمرثمری داشته باشد و با ایجاد کمیته ای با عنوان حفظ میراث و معماری فرهنگی می تواند بازوی کمکی مدیران شهری باشد تا از نابودی بافت سنتی شهر جلوگیری کند چرا که تلاش برای حفظ بافت سنتی سیمای شهرها همان زنده کردن هویت ملی و مذهبی است و باید همزمان با رشد و توسعه شهری به این موضوع توجه کرد.

کارشناس ارشد معماری و شهرسازی در خصوص اهمیت احیا بافت فرسوده شهری گفت: شهرها در گذر زمان با تخريب و فرسودگي ساختمان ها و تعمير و نوسازي مكـرر آنها مواجه مي شـوند. اين تغييرات بخشـي از ماهيت پويايي شـهرها را تشـكيل مي دهد. شهرها با گذشـت زمان و تحت تأثير عوامل فرساينده محيطي و اسـتهلاك طبيعـي و تغييرات اجتماعـي و نيازهاي سـاكنان، نيازمند مراقبت، تعمير، بهسازي و نوسازي يا بازسـازي هسـتند.

«مینا زارع جعفری»  افزود: بهسازي يا نوسـازي و بازسازي سـاختمان هاي شـهري و متناسب سـازي زيرسـاخت ها با نيازهاي معاصر به سـرمايه و اقدام مستمر نيازمند اسـت كه متناسب با شرايط اقتصادي خانوارها گاه قابل تأمين نيست.

وی اذعان کرد: به دلیل ناتواني مالی، سـاختمان ها و تأسيسـات شـهري براي مدت زيادي بدون تعمير اساسـي يا بهسـازي مورد اسـتفاده قرار مي گيرند يا رها مي شـوند.

گسترش فرسودگي باعث بالارفتن آسيب پذيري بافت و ساكنان می شود

این کارشناس گفت: گسترش فرسودگي، زمينه نبود انطباق كالبد و فضاي فرسوده را با نيازهاي جديد سـاكنان فراهم مي كند كه موجب مهاجرت سـاكنان از ايـن محل هـا و اسـكان جمعيت كم درآمد شـهري در اين مناطق مي شـود که در اين شـرايط، ناتواني مالي همچنـان به تـداوم فرسـودگي می انجامد.

سـاختمان هاي سسـت و ضعيف، شـبكه زيرساختي فرسـوده و ناكارآمد، محدوديت دسترسي به امكانات حمل و نقل و ايمني عمومي براي سـاكنان از معضل های بافت فرسوده عنوان می شود که علاوه بر اینکه خدمات رساني براي مديريت شهري را دشوار می کند، باعث می شود این قشر در برابر حوادثی چون آتش ســوزي، زلزله، فرونشست زمين يا ريزش آسيب پذير شوند و دسترسي دشوار به داخل بافت براي ارائه خدمات اضطراري، بر بالارفتن آسيب پذيري بافت فرســوده و ساكنان آنها در برابر حوادث مي افزايدعلاوه بر مشکل تامین ایمنی شهروندان، به عقیده کارشناس علوم اجتماعی این بافت ها نیاز به آسیب شناسی اجتماعی نیز دارند.

«سعید صبور»، کارشناس علوم اجتماعی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: در بافت هــاي فرســوده انواعي از كاربري هاي مخروبه و متروكه وجود دارد كه اســتفاده درســتي از آنها نمي شود و تصرف اين كاربري ها توســط افراد بي سرپناه، معتادان و فقرا زمينه ســاز بروز برخــي ناهنجاري هاي اجتماعي نظيــر دزدي، جنايت،درگيري، فروش و مصرف مواد مخدر و دارو مي شود.

وی افزود: نقاط كور كالبد شهر كه از خرابه هاي شهري و ضعف روشنايي عمومي حاصل مي شود، ميزاننظارت عمومي شــهروندان و نهادهای نظارتی را كاهــش مي دهد و به وقوع ناهنجاري هاي اجتماعي فرصت بروز بيشتر مي دهد.

با وجود این همه اهمیت اجتماعی احیا بافت فرسوده امید می رود با راه اندازی شهرداری مستقل اقدامات منسجم تر در این بافت شهری انجام شود و علاوه بر زیباسازی شهری، از آسیب های مطرح در این زمینه بکاهد.

    https://didshahr.ir/1102

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.