https://didshahr.ir/23811

توانمندسازی زنان با گسترش گردشگری در روستاها از طریق تنوع درآمد، فرصت های ایجاد اشتغال، بر خوردار از سطح رفاه نسبی و کمک به اقتصاد خانواده بیشتر می شود.

توانمندسازی زنان روستایی با رونق گردشگری

عفت آقایاری

دیدشهر: امروزه توانمند سازی زنان به تمام حوزه های بحث های جهانی و محلی نفوذ پیدا کرده است، یکی از راهکارهای مورد توجه در زمینه ی توانمندسازی زنان در دو دهه ی اخیر صنعت گردشگری روستایی است که فرصتی عظیم جهت ملموس کردن فعالیت زنان روستایی، کاهش نابرابری جنسیتی و تحقق عدالت اجتماعی به عنوان اهداف توسعه پایدار روستایی فراهم می آورد، تصمیم سازمان گردشگری جهانی ملل متحد (UNWTO) مبتنی بر شامل کردن توانمندسازی زنان در بین اهداف سه گانه اش به اهداف توسعه هزاره بارزترین نشانه ورود مبحث توانمندسازی زنان به این صنعت می باشد.

مقوله گردشگری روستایی در شمار اولویت های اساسی ای است که در فرایند توسعه پایدار مناطق روستایی با هدف کمک به اعتلا و توسعه این نواحی و تسریع روند توسعه درون زای مناطق مدنظر صاحب نظران و متولیان توسعه نواحی روستایی قرار دارد، بر این اساس با توجه به اهمیت کسب و کارهای کوچک و نقش برجسته ی گردشگری در توانمند سازی زنان روستایی ضرورت دارد که گردشگری روستایی را از دیدگاه فرصتی برای توانمندسازی زنان روستایی نگاه کنیم

این موضوع در کشورهای در حال توسعه که از نابرابری جنسیتی رنج می برند به عنوان یکی از مهمترین موانع دستیابی به توسعه به حساب می آید. چرا که زنان به عنوان نیمی از جمعیت  می توانند به عنوان عامل پیش برنده اهداف توسعه در ابعاد مختلف فرآیندتوسعه مشارکت کنند.

زن لر

در همین زمینه، طی دهه های اخیر توجه به نقش زنان مورد توجه سازمان های بین المللی و جوامع مختلف قرار گرفته است. یکی از زمینه های کاهش نابرابری جنسیتی توسعه گردشگری است. در همین راستا، گردشگری روستایی به عنوان یک ابزار مهم برای توانمندسازی زنان روستایی در کشورهای درحال توسعه مورد توجه قرار گرفته و در برخی کشورها نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

طبق تحقیقات گردشگری روستایی نقش مهمی در توسعه ی اجتماعی-  اقتصادی روستاها داشته و  می تواند در استقلال اقتصادی، توانمند کردن زنان روستا و خلق فرصتهای شغلی جدید نقش مهمی ایفا کند.

بی تردید گردشگری در عصر حاضر به عنوان سودآورترین منبع رشد و توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می گردد و در این راستا بررسی این صنعت از لحاظ اقتصادی یک دید کلی از توانمندی های مقصد موردنظر را ارئه می دهد که در توسعه وتکامل مقصد گردشگری بسیار حائز اهمیت خواهد بود. امروزه گردشگری روستایی نقش مهمی در توسعه ی اجتماعی-  اقتصادی روستاها دارد و  می تواند در استقلال اقتصادی، توانمند کردن زنان روستا و خلق فرصتهای شغلی جدید نقش مهمی ایفا کند.

مشاغل گردشگری روستایی اغلب به مهارت های پیشرفته ای نیاز ندارند و افراد بومی محل با مهارت کم، می توانند کارهای خدماتی، آماده کردن غذا، مغازه های خرده فروشی و کارهای مسافرتی را انجام دهند. از جمله ویژگی اقتصاد گردشگری در این نواحی، بنگاه های کوچک مقیاس و مبتنی بر نیروی کار خانواده و در نتیجه افزایش فرصت هایی برای استقلال اقتصادی زنان است.

بعنوان مثال تا دیروز که شیر و محصولات لبنی بصورت خام از روستا خارج می شد امروزه همین محصولات در روستا به گردشگران با قیمت خوب فروخته می شود.

ورنی عشایر

    https://didshahr.ir/23811

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.