21 اسفند، روز تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی

21 اسفندماه روز تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی، اعلام شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی ایران

کتیبه فرمان شاه طهماسب در بقعه شیخ صفی

بر روی دیوار جلو بنای اصلی بقعه شیخ صفی الدین، کتیبه فرمان شاه طهماسب اول به والی دارالارشاد اردبیل و مردم آن شهر نصب شده است.

تعزیه خوانی از کجا آمده است؟

تعزیه به معنای نماکیشی است که در آن واقعه کربلابه دست افرادی که هریک نقشی از شخصیت های اصلی را بر دوش دارند، نشان داده می شود.

سنگ قبر کتیبه ای در پل تاریخی نیر

پل قرمز نیر و بیشتر پل های زمان صفویه از سنگ قبرهای متروک ساخته شده است.

کشف آثاری از انسانهای ۳۰۰ هزار سال پیش در مغان

مطالعات باستان شناسی دشت مغان نشان دهنده سکونت انسان در آن از دوران پالئولتیک تاکنون است.

چرا اردبیل به دارالامان شهرت دارد؟

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی بعنوان مکان مقدس همیشه دارالامان گناهگاران و خطاکاران بود تا با حضور در این مکان بخشیده شوند.

جنگ چالدران چگونه شاه اسماعیل صفوی را افسرده کرد؟

آوردگاه جنگ چالدران در شمال شرق دشت چالدران در نزدیک شهر خوی می تواند بهانه ای باشد برای مرور تاریخ نخستین جنگ ایران و عثمانی.

ماجرای فرش شیخ صفی الدین اردبیلی و انتقال آن به لندن

قالی شیخ صفی که در جهان با نام “فرش اردبیل” شهرت یافته، قصه درازی تا رسیدن به سالن گالری “جمیل” در موزه ویکتوریا و آلبرت دارد.

اوضاع شهر اردبیل در زمان ورود روس ها

شهر اردبیل در جنگ جهانی اول

صفی الدین اردبیلی؛ عارفی سیاستمدار

شیخ صفی از عارفان نامی عهد اولجایتو و پسرش، ابوسعید بهادرخان ایلخانی، بود که با مریدان خود در آن ایام در کلخوران در اطراف مقبره پدر خود می زیست.

شاه اسماعیل نوجوان ۱۳ ساله که سرنوشت ایران را رقم زد

زندگی شاه اسماعیل صفوی که از او به عنوان موثرترین شاه صفوی در انسجام‌ بخشی سیاسی و دینی کشور یاد می‌شود، از طفولیت با فراز و نشیب‌هایی کمتر گفته شده مواجه است تا جایی که قبل از اعلام سلطنت، اسارت و گریز از دشمنان را تجربه کرد.

شیخ جنید

به گزارش دیدشهر، زمانی که رهبری طریقت صفوی به «شیخ جنید» رسید، کثرت ثروت و دارایی و مریدان پرشمار صفوی، خشم و ترس…
انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.