گردشگری روستایی نیاز امروز بشر

با توجه به ماشینی شدن و شلوغی روزافزون جامعه شهری اکثر مردم به دنبال آرامش و تجربه‌های منحصر به فرد هستند، از این رو توجه بیشتری به گردشگری روستایی شده است.

محصولات ضلع سوم گردشگری روستایی

در گردشگری روستایی ما چند بخش منتفع از این صنعت را داریم، یکی از اضلاع آن اگر بخش اقامت باشد و بخش دیگر صنایع دستی، ‌‌‌ قطعا ضلع سوم مرتبط با محصولات روستایی است.

تغییر ذائقه گردشگران به سمت روستا

تحقیقات نشان می دهد که روستا‌ها در آینده به یکی از مهم ترین مقاصد گردشگران تبدیل خواهد شد که این موضوع نشان از تغییر ذائقه گردشگران به سمت روستاها می باشد.

ظرفیت گردشگری روستاها را نادیده نگیریم

زکیه سعیدی

کمبود امکانات در روستاهای هدف گردشگری

مسئولان سازمان میراث فرهنگی کشور در حالی از برنامه این سازمان برای افزایش تعداد روستاهای هدف گردشگری کشور سخن می گویند در حالیکه این روستاها از امکانات و زیرساخت‌های اولیه گردشگری برخوردار نیستدند.

گردشگری زمنیه ای برای رونق اقتصادی روستاها

گردشگری روستایی شکلی از فعالیت اقتصادی است که پیرامون شهرها و نقاط دارای شکل و بافت روستایی، انجام می‌گیرد و در بردارنده آثار مثبت و منفی برای روستا، انسان و طبیعت می‌باشد.

توانمندسازی زنان روستایی با رونق گردشگری

توانمندسازی زنان با گسترش گردشگری در روستاها از طریق تنوع درآمد، فرصت های ایجاد اشتغال، بر خوردار از سطح رفاه نسبی و کمک به اقتصاد خانواده بیشتر می شود.

گردشگری روستایی چگونه رشد می کند؟

توسعه گردشگری روستایی یکی از اهداف مهم وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال پیش رو است تا بازار توریسم ایران نیز همسو با بازار گردشگری سایر کشورها حرکت کند.

روستاها ؛ فرصتی برای توسعه پایدار

گردشگری روستایی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین واقعیت‌های اقتصادی جهان است که از راهکارهای توسعه گردشگری استفاده از امکانات دنیای مجازی می باشد.

انتشار مجدد مطالب تنها با ذکر نام منبع "دید شهر" مجاز میباشد.